ВУЗФ продължава приема си за магистри за академичната година 2020/2021 година