ВУЗФ организира отворена лекция с проф. д-р Едуард Герхард от Coburg University of Applied Sciences