ВУЗФ организира национална студентска и докторантска конференция