ВУЗФ и SWISS UMEF University подписаха договор за съвместно сътрудничество