ВУЗФ е домакин на престижна конференция от световната серия TEDx