ВСУ„Черноризец Храбър“ и МДЦ „Дентапрайм“ ще подготвят бъдещи дентални асистенти