ВСУ “Черноризец Храбър” започва проект „Рицари в киберпространството“ с водещи експерти по киберсигурност