ВСУ „Черноризец Храбър“ задълбочава контактите си на Африканския континент