ВСУ „Черноризец Храбър“ влезе в четвъртото десетилетие на своята история