ВСУ "Черноризец Храбър" участва в Европейската седмица на клъстерите