ВСУ „Черноризец Храбър“ ще пожелае успех на абсолвентите от пролетната сесия на Випуск`2023