ВСУ „Черноризец Храбър“ ще открие академичната 2021/2022 година на 27.09.2021 г.