ВСУ “Черноризец Храбър” с пълен образователен цикъл в областта на кръговата икономика