ВСУ „Черноризец Храбър“ разширява профила на магистърска програма със социално предприемачество