ВСУ „Черноризец Храбър“ провежда за първи път в България тестове за сигурни и честни онлайн изпити с Google-технологии