ВСУ „Черноризец Храбър“ предлага на студентите конкурентна възможност за 2 дипломи от 2 престижни европейски университета