ВСУ „Черноризец Храбър“ открива академичната 2019/2020 година с най-високата акредитационна оценка от създаването си