ВСУ „Черноризец Храбър“ осигурява добавена стойност за реализацията на студентите си