ВСУ „Черноризец Храбър“ организира квалификационен семинар по съвременни педагогически технологии за преподаватели по чужди езици