ВСУ „Черноризец Храбър“ обучава директори на училища и детски градини за прилагане на STE(А)M