ВСУ "Черноризец Храбър" обсъди с професионални гимназии в страната стратегии за развитие на Центрове за високи постижения