ВСУ “Черноризец Храбър” обединява науките за живота и изкуството в деня на Вяра, Надежда и Любов