ВСУ „Черноризец Храбър“ обединява науката и изкуството в астрофотографска изложба „Из тайните на космоса“