ВСУ "Черноризец Храбър" кани експерти от различни области в курс за обучение по кръгова икономика