ВСУ “Черноризец Храбър” инициира Европейска група за териториално сътрудничество по кръгова икономика