ВСУ „Черноризец Храбър“ има „Студент на годината“ в направление „Правни науки“