ВСУ „Черноризец Храбър“ и Португалският институт „Камойш“ подписаха нов 3-годишен протокол за сътрудничество