ВСУ „Черноризец Храбър и Медицински университет - Варна организират изследователски курс за анализ на биомедицински изображения