ВСУ „Черноризец Храбър“ е ресертифициран от Европейската комисия с логото за човешки ресурси до 2023 г.