ВСУ "Черноризец Храбър" е домакин на обучение, организирано от Българския олимпийски комитет и Червения кръст