ВСУ „Черноризец Храбър“ е домакин на 12-та Международна конференция на НТСС