В общежитие като луксозен хотел ще живеят студентите от УХТ