Университетският музей като публично пространство и образователна среда