Университетът по хранителни технологии партнира на „Клъстер Тракия икономическа зона“ за засилване връзката образование-бизнес