Университетът е уникален, на световно ниво, водещ е у нас и в Европа