Училищата в страната вече могат за заявят интерес към програма “Училища за пример”