Училищата обучават безплатно екипите си с програмата “Училища за пример”