Училищата могат да подават заявки за учители от “Заедно в час”