Ученици от цялата страна показват какво “от тях зависи” на първи юни