Ученици и студенти създават куполи и мостове от спагети във Варненския свободен университет