Участници в "Клуб на криминалиста" създават Корпус на поемните лица