Участие на студенти по архитектура в XVI издание на межддународния конкурс „Multi Comfort 2020“ на компанията „Sain Gobain“