УХТ водещ партньор на 8 научни институции в нов Център за компетентност