УХТ учреди стипендия на името на акад. Мария Балтаджиева