УХТ участва в Първия конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия