УХТ се дигитализира с ускорени темпове в безпрецедентната пандемична обстановка