УХТ с атрактивни демонстрации на АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2023