УХТ провежда втория предварителен онлайн изпит на 17 май