УХТ проведе успешно първия предварителен онлайн изпит