УХТ приема документи на кандидат-студенти от 14 до 30 юни